Cơ Cấu Tổ Chức & Quản Lý Công Ty


Tổ chức Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S được cơ cấu theo kiểu quản trị ma trận và phương pháp phân chia bộ phận trong cơ cấu tổ chức là phương pháp phân chia theo chức năng.

Cơ cấu quản trị ma trận :

Đây là mô hình hiện nay được nhiều nhà quản trị quan tâm khi thiết kế bộ máy quản trị của tổ chức. Cơ cấu này có nhiều cách gọi khác nhau, như tổ chức chia theo ma trận, bàn cờ, tạm thời hay quản trị theo đề án, sản phẩm.

Nhật Việt.S sử dụng cơ cấu quản trị ma trận cho tổ chức, bởi vì :

  • Cơ cấu trận cho phép cùng lúc thực hiện nhiều dự án
  • Tổ chức linh động
  • Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu quả
  • Hình thành giải thể dễ dàng, nhanhchóng

Phân chia tổ chức theo chức năng :

Trong thực tế, việc nhóm gộp các hoạt động cùng chuyên môn thành các chức năng được sử dụng khá rộng rãi. Trong mỗi bộ phận đó, lại tiếp tục phân công và thành lập những đơn vị nhỏ lo việc nghiên cứu marketing, tuyên truyền quảng cáo, phát triển sản phẩm mới, …. Việc sử dụng phương pháp phân chia tổ chức theo chức năng bảo đảm sự thi hành các chức năng chủ yếu, nhân viên sử dụng được kiến thức chuyên môn, thuận tiện trong đào tạo và dễ dàng trong kiểm tra nhân viên.

Nguồn: nhatviets.com

 

© 2017 Bảo vệ Nhật Việt .S. All Rights Reserved. Powered by OSG.VN