Đội Ngũ Nhân Viên Bảo Vệ


Đội ngũ nhân viên Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp :

*             Đội ngũ nhân viên bảo vệ Nhật Việt được huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp theo giáo trình đào tạo của trường Đại Học Cảnh Sát Tp.HCM.

*             Đội ngũ nhân viên bảo vệ Nhật Việt.S được huấn luyện và trang bị các chuyên môn và kỹ năng như: canh giữ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản, kỹ năng pccc ...

Nguồn: nhatviets.com

 

© 2017 Bảo vệ Nhật Việt .S. All Rights Reserved. Powered by OSG.VN