Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lỗi Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S


Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S luôn phấn đấu phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Tầm Nhìn Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S

TẦM NHÌN :

 • Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S phấn đấu trở thành Tập đoàn dịch vụ bảo vệ hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.
 • Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH :

 • Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với chất lượng tốt nhất, giá trị chất lượng vượt trội nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng.
 • Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
 • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
 • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

 GÍA TRỊ CỐT LÕI : “TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”

 • Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
 • Lấy chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
 • Coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi gói sản phẩm, dịch vụ.
 • Lấy “tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ; đề cao khát vọng tiên phong và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn”.
 • Xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, góp phần xây dựng một xã hội tinh hoa.
 • Tạo dựng "Nhân hòa" trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng; nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành.

Nguồn: nhatviets.com

 

© 2017 Bảo vệ Nhật Việt .S. All Rights Reserved. Powered by OSG.VN