Tuyển dụng

Tuyển cơ động giám sát an ninh lương cao : 05 nhân viên: 7 - 10 triệu/ tháng

Tuyển cơ động giám sát an ninh lương cao : 05 nhân viên: 7 - 10 triệu/ tháng. Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S - Chi nhánh công ty bảo vệ tại TpHCM cần tuyển cơ động giám sát an ninh làm việc tại Quận 1 – Tp.HCM

Chi tiết

Tuyển Đội Trưởng Bảo Vệ Lương Cao : 02 đội trưởng lương: 7 - 10 triệu/ tháng

Tuyển Đội Trưởng Bảo Vệ Lương Cao : 02 đội trưởng lương: 7 - 10 triệu/ tháng. Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S - Chi nhánh công ty bảo vệ tại TpHCM cần tuyển đội trưởng bảo vệ làm việc tại Quận 1 – Tp.HCM

Chi tiết

Tuyển nhân viên bảo vệ lương cao : 10 bảo vệ lương: 5,5 - 7 triệu/ tháng

Tuyển nhân viên bảo vệ lương cao : 10 bảo vệ lương: 5,5 - 7 triệu/ tháng. Công Ty Bảo Vệ Nhật Việt.S - Chi nhánh công ty bảo vệ tại TpHCM cần tuyển bảo vệ làm việc tại Quận 1 – Tp.HCM.

Chi tiết

 

© 2017 Bảo vệ Nhật Việt .S. All Rights Reserved. Powered by OSG.VN